...

VIESSMAN VITOCAL

Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E 8kw

Rekomendowany dla budynku o powierzchni do 170m2

Zestaw zawiera:

  • Jednostkę Wewnętrzną Vitocal 100-S AWB-E
  • Jednostkę Zewnętrzną 8kw
  • Zbiornik Buforowy Vitocell 100W CVWA – 200L
  • Zbiornik CWU Vitocell 100W CVBB 300L

Gwarantujemy:

5 lat gwarancji

Kompleksowy montaż

Doradztwo i dopasowanie

Wsparcie po zakupowe

Viessmann-logo.svg

Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E 8kw

  • Powietrzna pompa ciepła Vitocal 100-S w wersji Split składa się z dwóch oddzielnych jednostek. Jednostka zewnętrzna pobiera energię cieplną z powietrza przez parownik. W tym celu wykorzystuje czynnik chłodniczy, który jest nośnikiem ciepła. Po jego podgrzaniu energią pozyskaną z otoczenia czynnik chłodniczy odparowuje, a powstała w ten sposób para jest sprężana co powoduje wzrost temperatury co wartości niezbędnej do ogrzewania. Ciepło przekazywane jest do jednostki wewnętrznej i tam za pośrednictwem skraplacza jest oddawane do sieci grzewczej. Jednostka wewnętrzna pompy ciepła powietrze/woda Vitocal 100-S jest wyposażona fabrycznie w takie komponenty hydrauliczne, jak 3-drogowy zawór przełączny, pompa obiegu wtórnego i regulator pompy ciepła.
Wydajność
W porównaniu z innymi 82%
Cena
W porównaniu z innymi 50%
Pobór mocy (W)
W porównaniu z innymi 36%

Zadzwoń

Masz pytania? Porozmawiajmy o najlepszym urządzeniu dla Twojego budynku.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.