...

Kotły pelletowe

Kotły pelletowe

Kocioł pelletowy działa poprzez spalanie specjalnie wytwarzanych pelletów z biomasy, takiej jak drewno. Pellety są podawane do komory spalania, gdzie są spalane, generując ciepło. Powstałe ciepło jest przekazywane do systemu grzewczego budynku, a produkty spalania są usuwane przez komin. Kocioł może być również wyposażony w systemy kontroli, zapewniające optymalne spalanie i efektywność energetyczną.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.